Coronadossier Samen met PADI heeft de NOB met professionals en vrijwilligers vanuit verschillende disciplines een aanvullend protocol voor de duik- en onderwatersport geschreven: Protocol verantwoord onder water sporten in de 1,5 meter samenleving’. Dit protocol geeft handvatten voor het uitvoeren van duiken met je buddy, gedragsregels op duikplekken, veilig gebruik van duikuitrusting en groepsduiken. We verwijzen verder naar andere duikprotocollen zoals die van de Zwembadbranche voor onder andere de ondersteuning van de organisatie van onderwatersporters.

Lees meer